3659 بازدید1395/2/4

حد فاصله بین عقد و عروسی

حد فاصله بین عقد و عروسی

بعضی اوقات افراد بین عقد و عروسی خود فاصله می اندازند تا بتوانند وسایل و یا امکاناتی فراهم کنند، مثل تهیه جهزیه، پیدا کردن کار و یا اتمام دوره سربازی. برای این گروه زمان مناسب همان زمانی است که آنها نیاز دارند و زمان مشخصی را نمی شود پیشنهاد و یا تعیین کرد.

 

زمانی که قصد، شناخت بیشتر است

اما زمانی است که قصد افراد از به تعویق انداختن عروسی، کسب شناخت بیشتر است. افراد می خواهند خصوصیات فکری، اعتقادی، عاطفی، معیارها و آرزوهای همدیگر را بهتر شناسایی کنند و با برخوردهای همدیگر، برخوردهای فامیل درجه یک و درجه دو آشنا شوند. اولین نکته بسیار مهم این است که در این مدت، همسران جوان باید تماس های جسمی خود را کنترل کرده و آمیزش جنسی کامل نداشته باشند. با توجه به این نکته، این زمان حداقل باید پنج یا شش ماه باشد.

البته در این بین با توجه به ارزش ها و طرز تفکر خانواده ها، زمان پیشنهادی حداکثر متفاوت است. برای مثال، در رابطه با خانواده های نظاره گر و کنترل کننده، بهتر است این زمان از یک سال بیشتر نباشد؛ چرا که در این شرایط خانواده دائم سوال می کنند و اظهار می دارند که ما منتظریم، و همین امر می تواند تنش هایی ایجاد کند. اما به صورت کلی زمانی بیش از سیزده یا چهارده ماه را توصیه نمی کنم.

 

زمانی که پیش از عقد، شناخت خوبی به دست آمده است

اما زمانی است که پیش از عقد همسران با هم آشنا بوده و از همدیگر شناخت خوبی دارند و در نتیجه با اهداف و برنامه های آینده همدیگر آشنا شده اند و می خواهند تنها برای بر عهده گرفتن وظایف خود را آماده کنند برای این گروه، حداقل زمان را سه، چهارماه را پیشنهاد می کنم و حداکثر آن را بیشتر از یک سال پیشنهاد نمی کنم.

چرا این دوره نباید خیلی طولانی باشد؟

زمانی که فاصله بین عقد تا زمان زیر یک سقف رفتن زیاد می شود این موضوع از دو طرف می تواند ایجاد مسئله کند اول آن که انگیزه و شور و اشتیاق افراد کم  شده و زندگی برایشان عادی می شود از طرف دیگر، طولانی شدن زمان موجب نگرانی خانواده ها شده و همین نگرانی باعث می شود تا اظهار نظرهایی کنند که خود آزاردهنده است.

چرا این دوره نباید خیلی کوتاه باشد؟

از همان ابتدا و زمانی که افراد با هم آشنا می شوند؛ چه در دانشگاه محیط کار و یا جاهای دیگر و از زمانی که در مورد ازدواج صحبت می کنند، تا قبل از عقد این مدت نباید کمتر از سه ماه باشد بعد از عقد نیز نباید عجله ای برای زیر یک سقف رفتن داشت.

اگر قرار باشد از شروع آشنایی افراد تا زیر یک سقف رفتن آنها دو سه هفته یا یک ماه باشد، این مسئله می تواند مشکل ساز باشد بهتر است از زمان آشنایی تا زیر یک سقف رفتن کمتر از شش ماه نباشد.

حالا ممکن است یک یا دو ماه آن قبل از عقد باشد و بقیه آن بعد از عقد از زمان آشنایی مختصر و پس از آن عقد کردن، تا زمانی که زوجین زیر یک سقف می روند باید بین 4، 5 ماه تا 12، 14 ماه فاصله وجود داشته باشد اگر قرار به زمانی کمتر از این باشد، به دلیل نبود شناختی درست مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
نـظــرات (0 نظر) line
شماهم می توانید در این مورد نظر دهید