188 بازدید1398/3/21

نکات مهم برای زوج های جوان

نکات مهم برای زوج های جوان

باورهاي غلط و انتظارات نادرست را رها كنيد

- مثل اينكه همسرم را تغيير ميدهم! يا همينم كه هستم!

 

احترام خانواده همسرتان را خدشه دار نكنيد.

- همسرتان را در موقعيتي  قرار ندهيد كه مجبور به انتخاب ميان شما و خانواده اش باشد.

 

همسرتان را با شخص ديگري مقايسه نكنيد (حتي در ذهنتان(

 

براي همسرتان والد نباشيد، دوست و همراه باشيد.

 

مشكلات جنسي تان را از ابتدا جدي بگيريد و در صورت لزوم با يك متخصص صحبت كنيد.

 

احساس ناراحتي خود را پنهان نكنيد و سركوب نكنيد و صادقانه و با لحني مهربان مطرح كنيد.

 

مسائل خصوصي زندگي زناشويي را با پدر و مادر، فاميل يا دوستان هرگز مطرح نكنيد.

 

با شك و بدبيني زندگي نكنيد، اگر متوجه مسئله اي شك برانگيز شديد و شخصيت شكاكي نداريد، بدون قضاوت و با ارامش حتما مطرح كنيد و از كارهاي پليسي دوري كنيد.

 

در حضور ديگران با شوخي هاي بي مورد به خاطر خنده اطرافيان همسرتان را تحقير نكنيد

 

 
نـظــرات (0 نظر) line
شماهم می توانید در این مورد نظر دهید